Kurucu üyemiz Tiraje Dikmen’in vasiyetnamesi ile ilgili İ.Ü. Rektörlüğünün Açıklaması

Kurucu üyemiz Tiraje Dikmen’in vasiyetnamesi ile ilgili İ.Ü. Rektörlüğünün Açıklaması
Müteveffa Fatma Tiraje DİKMEN Hanımefendi’nin Vasiyetnamesi ile İlgili Açıklama

​Bazı yayın organlarında ülkemizin yetiştirdiği önemli kadın ressamlarımızdan biri olan Müteveffa Fatma Tiraje DİKMEN’in vasiyetnamesi ile ilgili çıkan ve Üniversitemizin adının da geçtiği haberlerle ilgili olarak kamuoyunun detaylı şekilde bilgilendirilmesi için Rektörlüğümüz tarafından aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

Müteveffa Fatma Tiraje DİKMEN 01.09.2014 tarihinde vefat etmiştir. Ölümünden önce Beyoğlu 8. Noterliğinde 27.11.1970 tarihli ve 47126 yevmiye numarası ile vasiyetname düzenlenmiştir. Ölümü akabinde vasiyetnamenin açılması ve tenfizi davaları Adalar Sulh Hukuk Mahkemesinde devam etmektedir.

Müteveffa Fatma Tiraje DİKMEN vasiyetnamesi ile “Müstakillen veya hisseli olarak sahibi bulunduğum bütün gayrimenkullerimi ve bütün nakit paramı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bırakıyorum. İktisat Fakültesi müstakillen sahibi bulunduğum gayrimenkulleri ve hisseli olarak sahibi bulunduğum gayrimenkullerdeki hisselerimi derhal satarak nakit paraya çevirecektir. Böylece İktisat Fakültesi nakit param da dahil olmak üzere, eline geçecek meblağ ile yüksek tahsili için mali imkanlara sahip olmayan öğrencilere okuma imkanları sağlayacak, burslar temin edecek bir tesis kuracaktır.” demek suretiyle malvarlığı içindeki gayrimenkulleri ile nakit parasını İstanbul Üniversitesi’ne miras bırakmış olduğunu beyan etmiştir.

Görüleceği üzere müteveffa Fatma Tiraje DİKMEN tüm malvarlığı içinde gayrimenkulleri ile nakit parasını İstanbul Üniversitesi’ne bırakmış olup, vasiyete ilişkin davalar halen Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi’nde devam etmekte olduğundan, henüz miras bırakılan gayrimenkuller ve nakit para üzerinde de Üniversitemizin inisiyatifi bulunmamaktadır.

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli kadın ressamlarımızdan biri olan Müteveffa Fatma Tiraje DİKMEN gayrimenkulleri ve nakit parası hariç tüm ev eşyası, resimleri, yazılı belgeleri ve diğer tüm menkullerini vasiyetnamesi ile başkaca kişi ve kurumlara miras bırakmış olup, İstanbul Üniversitesi’nin tüm bu menkullerle ilgili herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen müteveffanın menkul malları ile ilgili olarak kaybolduğu gibi iddiaların Üniversitemizce öğrenilmesi akabinde, gerekli tedbirlerin alınması yönünde taleplerimiz Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne bildirilmiştir. ​

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü